AZBEST návrhy řešení

Naše společnost se setkává při provádění sanací „boletických“ fasád s výskytem azbestocementových desek na vnitřním či vnějším plášti budov, a proto pro tyto případy máme připraveny dvě komplexní rešení sanace. Obě řešení splňují veškeré náležitosti našich i evropských právních norem, jsou tedy v souladu s bezpečností práce (naši pracovníci absolvují proškolení na práce s NO-azbest), jsou podloženy technologickými postupy zpracovanými autorizovanou osobou se specializací na nakládání s nebezpečnými odpady a v neposlední řadě kladnými vyjádřeními hygienických stanic, kde sami provádíme nahlašovací povinnost. Žádná „certifikace“ na práce s azbestem, jak tvrdí některé firmy toužící vydělat na tomto „strašáku“, neexistuje.

Navrhované řešení sanace vychází z principu, že pokud není se stávajícími azbestocementovými deskami manipulováno destruktivním způsobem (výměna oken se provádí bez zásahu do těchto desek), nedochází k možné kontaminaci prostor (desky již po cca 30-ti letech neemitují bez destruktivního zásahu žádná vlákna). Vnitřní prostory se preventivně utěsní oblepením vstupních dveří (přístup do místností ze závěsné lávky), provedeme zakrytí vnitřního inventáře PE fólií a proběhne demontáž původního a montáž nového okna včetně jeho olištování ke stávajícím azbestocementovým deskám (případně k montáži nových povrchů ze sádrokartonu nebo lamina kotveného k azbestocementovým deskám lepením - zákaz vrtání). Při odlištovávání oken budou tyto lišty z preventivních důvodů zkrápěny vodou. Po dokončení (uzavření vnitřního povrchu) lištování oken se nechá místnost po dobu cca 8-10 hodin odvětrávat speciálním ventilátorem s HEPA filtrem. Poté je připravena k předání investorovi, případně ke kontrolnímu měření koncentrace azbestových vláken.

Nabídka v oblasti likvidace azbestového nebezpečí:

  • Zjištění přítomnosti azbestových materiálů v objektu a přítomnosti respirabilních azbestových vláken v ovzduší
  • Provedení rekonstrukce opláštění v objektech s obsahem azbestu

az1

az2

az3

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login