Sanace budov s "boletickým" opláštěním

Technický postup při provádění prací:

Zvolený postup prací vychází ze stavu konstrukce budovy, z přístupu k opláštění budovy z hlediska provádění prací, z rozsahu prací požadovaných majitelem objektu. Po odstranění vnější prosklené fasády je možné provést statické zajištění nosných rámů "boletických" panelů.( Dodatečné přikotvení,odrezení konstrukce, ochranný nátěr apod.) Podle potřeby lze vyměnit nebo ponechat okna ve fasádě.

Systém, který naše firma nabízí, lze použít na nově vyměňovaná okna dřevěná, plastová či hliníková nebo jej přizpůsobit na všechny typy původních oken. Nový plášť je tvoří sendvičové panely s tepelnou izolací z PUR, EPS(pěnový polystyren) nebo minerální vaty.

Vnitřní povrchy jednotlivých uživatelských prostorů lze navrhnout a provést ze sádrokartonu nebo z laminodesek. Druhá možnost je vhodnější pro nepřerušené užívání kanceláří. Vnitřní povrchy je možné doplnit novým parapetem a podparapetním žlabem pro umístění elektrorozvodů.

Jaké jsou výhody tohoto postupu prací:

 • roční úspora energií až o 30 %
 • opláštění nepřitěžuje nosnou konstrukci - není nutné provádět dodatečné zakládání po obvodu objektu
 • rychlá montáž pláště po svislých pásech dle dohody s investorem (koordinace uvolňování prostor)
 • zachování přirozeného členění a plasticity fasády
 • použití sendvičových panelů umožňuje zvolit libovolnou barevnou verzi pláště
 • odstranění mokrých procesů
 • je použita původní nosná patrová konstrukce a minerální izolace
 • minimální omezení vnitřních prostor (cca 1 den vstup do kanceláře)
 • možnost fungování neomezených prostor během výstavby (servrovna,..)
 • možnost realizace z lávky
 • snížené nároky na manipulační prostor
 • zachování naprosto stejných vnitřních prostor kanceláří - není nutné provádět rekonstrukci otopné soustavy

Finanční náročnost:

Vlivy na finanční náklady:

 • tvar budovy a možnosti přístupu k budově, manipulace s materiálem
 • zvolené zdvíhací prostředky - stoupací lávky, zavěšené lávky, lešení
 • typ zateplení - použitá tepelná izolace, tloušťka izolace, barva panelů a výrobce
 • zvolená okna - druh rámů, barevnost, kvalita zasklení, způsob otvírání
 • typ vnitřního povrchu

Finanční náklady:

Ceny rekonstrukcí fasád s "boletickým" panelem se mohou pohybovat na základě individuální kalkulace v rozmezí 5 000,- až 6 000,- Kč/m2 pohledové plochy

Cena za m2 pohledové plochy obsahuje:

 • částečná demontáž původního opláštění
 • sendvičový panel zvolené barvy dle stupnice RAL
 • plechy použité na lišty a svislé styky okno/panel - ocelový lakovaný plech
 • nové plastové okno - celoobvodové kování, sklo Ditherm se snížených součinitelem prostupu tepla U=1,1W/m2K
 • vnitřní plastový parapet
 • provedení vnitřní plochy fasády
 • likvidace odpadu, doprava
 • montážní lávky nebo stoupací pracovní plošiny
 • pojištění stavby, zařízení staveniště, proškolení BOZP

Výplň PUR
tuhá polyuretanová pěna s uzavřenými buňkami - bez CFC / HCFC (freony)

  Součinitel prostupu tepla UP % nárůstu Up
Původní plášť
("boletický" panel)
0,768 W / m2K ---
např. Kingspan
tl. 60 mm
0,320 W / m2K 140,0 %
např. Kingspan
tl. 80 mm
0,271 W / m2K 183,4 %
např. Kingspan
tl. 100 mm
0,235 W / m2K 226,8 %

Výplň MIN
minerální vlákno o vysoké specifické hmotnosti - požární odolnost > 45 min

  Součinitel prostupu tepla UP % nárůstu Up
Původní plášť
("boletický" panel)
0,768 W / m2K ---
např. Kingspan
tl. 80 mm
0,317 W / m2K 142,3 %
např. Kingspan
tl. 100 mm
0,279 W / m2K 175,3 %

Výplň EPS
stabilizovaný pěnový polystyren - tvarová stálost do 85°C

  Součinitel prostupu tepla UP % nárůstu Up
Původní plášť
("boletický" panel)
0,768 W / m2K ---
např. Kingspan
tl. 80 mm
0,325 W / m2K 136,3 %
např. Kingspan
tl. 100 mm
0,287 W / m2K 167,6 %
např. Kingspan
tl. 120 mm
0,256 W / m2K 200,0 %
např. Kingspan
tl. 140 mm
0,232 W / m2K 231,0 %

Pozn. 1.: Stanovené hodnoty RN (m2K/W) a U (W/m2.K) jsou bez vlivu výplňových konstrukcí, neboť jejich poměr ploch a kvalita výplňových konstrukcí je na každém objektu individuální. Tyto hodnoty slouží jako podklad pro výpočet celkového součinitele prostupu tepla.

Pozn. 2.: Procentuální nárůst vyjadřuje o kolik % se zvýší tepelný odpor konstrukce oproti původnímu plášti z "boletických" panelů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login